Yıpranmış, deforme olmuş halılarda tabi ki yıkanabilirler. Lakin yıpranmış halıların yıkanması, biz Etimesgut Halı Yıkama’yı sıkıntıya sokabilmektedir. Etimesgut halı yıkama fabrikamıza gelen halılardan kimileri fazlaca aşınmış, yıpranmış ve hatta yırtık halılarla bile karşı karşıya gelmekteyiz. Böyle bir durumla karşılaşan halı yıkama uzmanlarımız, gereken ihtimamı göstererek özel bir yıkama uygularlar. Aksi taktirde yıpranmış kısımlar iyice yıpranabilir hatta yırtılabilirler. Müşterilerimizin gizli çürüklerden veya yıpranmaları, bilgileri dahilinde bildirmeleri yararlı olacaktır. Etimesgut halı yıkama olarak eğer halı yıkanamayacak kadar yıpranmışsa halının durumu müşteriye bildirilerek iade edilir.

Böyle bir durum tabi ki çok az karşılaşılan bir durumda olsa Etimesgut halı yıkama olarak müşterilerimizi her zaman bilgilendirmenin bilincindeyiz. Etimesgut Halı Yıkama’da toz dolabından alınan halı havuzlarda bir süre ıslatılır.

Etimesgut halı yıkama da alınan halılar havuzlarda bir süre ıslatılır. Çeşitli deterjanlarla yıkanır. Yıkanırken çıkmamış kirli yerlere ekstra tampon yapılır. Daha sonra durulanarak yumuşatma işlemi yapılır. En son işlem olarak ta sıkma makineleriyle sıkılarak halı kurutulur.

Halı ve kilimlerin gerekli zamanda kurumasının sağlanmasında otomatik bir sıkma makinesinden yardım almak bu işin başarısı için ciddi önem teşkil etmektedir. Endüstriyel sıkma makinesinde sıkılan halı ve kilimler gün ışığına ihtiyaç duyar ki antibakteriyel kurutma ancak bu metotla sağlanabilir. Gerektiği kadar kuruması tamamlanan halı ve yolluklar kontrol amacıyla son kontrol kısmına sevk edilir ve bu noktada halıların son kontrolü ile beraber poşetleme işleri yapılır. Tüm detaylı kontrol işleri de sonuçlanmış olan halılar dağıtım planlarına göre bir arada tutulacak biçimde toparlanıp, dağıtım araçlarına gönderilir ve belirlenen saatler içinde halılar ve yolluklar müşterilere teslim edilir. Şagi makine ya da yün halıların yıkanmasından beklenen başarılı sonucu almak için tecrübe gerektiren bir dizi kuralları yerine getirmek gerekmektedir.

Kirlenmiş halımızı yıkayacak bir şirketin yaptığı işteki kalite, bilgili ve tecrübeli personel kadrosu ve bununla beraber kullandığı deterjan ve leke çıkarıcıların uygun kalitede olmasıyla ölçülebilir. Hijyen sağlamada kullandığımız yeni gereçler ve bunu destekleyen üstün özellikli sarf malzemeleri işimizi kusursuz biçimde sürdürmemize imkan veriyor. Saydığımız bu sebeplerden dolayı senelerdir Etimesgut halı ve yolluk yıkama olarak bu önemli durumun farkında olduğumuz için uygulamalarımızda en başarılı makineleri kullanarak yıkama yapıyoruz. Uzun süredir bu işi yapan bir kilim ve halı yıkama işletmesinin kusursuz bir sonuç alabilmesi noktasında hassasiyet gerektiren kurallardan biri de leke çıkarıcıların çeşitli halılara hangi tekniklerle kullanılacağı konusunu bilmektir. Bu anlamda çok iyi bilinmelidir ki, kalitesi kanıtlanmış leke çıkarıcı maddeler kullanmak temizlikle alakalı işlerin kalitesini etkileyici niteliktedir.

Temizlikte titiz birisi olarak eğer, beklentilerinize cevap vermeyen bir sonuçla karşı karşıya kalmaktan çekiniyorsanız, yıkama yaptıracağınız halı yıkama fabrikasını seçmeden evvel bazı kuralları bilmelisiniz. Yeni gelişen makinelerle birlikte son senelerde iki değişik yıkama sistemi uygulanmaya başlanmıştır ki, bu sistemlerden bir tanesi elde yıkama diye tabir edilen sistem, diğeri ise otomatik makinelerle yapılan yıkama modelidir. Otomatik halı ve kilim yıkama makineleri ile icra ettiğimiz yıkamanın manuel yıkamaya göre fazlaca faydası gündeme gelir ki, bunlardan en önemli olanı belki de fırça baskısının daha yüksek olmasıdır.

Etimesgut halı yıkama elemanları tarafından yıkama mekanına nakledilmiş olan halı ve kilimler, çabucak türleri göz önüne alınarak ayrı bölümlere alınır zira bütün halılar aynı malzemelerle yıkama yapılamaz. Yıkama işlerinde yüksek kaliteye özen gösteren biri iseniz standartlara uygun leke gidericileri kullanan halı yıkama fabrikalarını seçmek durumundasınız. Altını çizmek gerekirse halıları yıkatırken istenen kaliteli neticeye varmak için dikkatli olunacak konu, halı ve kilimleri yıkayacak kuruluşun temizlik konusunda son derece titiz bir kilim ve halı yıkama işletmesi olmasının gerekliliğidir.

Etimesgut kilim ve halı yıkamaya halıları eski sistem veya tam otomatik yöntemle yıkatabilirsiniz ancak kaliteli halı yıkama deterjanı kullanmak, yıkamanın kalitesini kesin olarak belirlemektedir. Bu işlerde başarılı sonuçlara ulaşmak için bakterisiz bir hijyen sağlayan temizleyiciler ile uygulama yapmak son derece önemlidir. Yıkama işleri de diğer sanayi alanlarındaki gibi gelişen teknolojiden pozitif yönde etkilenmiş bir iştir ve özellikle yeni teknolojik şartlar bu işin niteliğini epeyce üst düzeye taşımıştır.

Halı yıkama işlerinde birinci aşama ücretsiz servisin gelmesi gereken gün ve saatte halıları teslim almasıdır ve bu iş için ekstradan bir ödeme talep edilmemelidir. Bu manada işinde kurumsallaşmış bir halı yıkama fabrikası hızlıca ve belirlenen saatte adresinizde olur.